Dagsorden, generalforsamling 2020

Fredag den 13. marts 2020, kl. 17.30
Lunden, Vestergade 74, 8600

Bestyrelsen ønsker flere nye kræfter til:
– Bindeled mellem hold og bestyrelse
– Supportere rytmiske børnehold
– Praktiske opgaver som eks. opsætning af redskabsrum, rekruttering af medlemmer og instruktører, samt sparring og udvikling af foreningen

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning v. Camilla

3. Regnskab v. Kathe

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kathe på valg
Helle på valg

5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisorer

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

Alderslyst Gymnastikforening | Grøndalsvej 41, 8600 Silkeborg | CVR 29 22 76 83 | Bank: Reg. Nr. 5347 Konto Nr. 0242908