Generalforsamling søndag d. 31/10​

Søndag den 31. oktober kl. 15, i fælleshuset på Nylandsvej. 

Dagsorden for generalforsamling: 
Bestyrelsen ønsker flere nye kræfter til:
– Bindeled mellem hold og bestyrelse
– Supportere rytmiske børnehold
– Praktiske opgaver som eks. opsætning af redskabsrum, rekruttering af medlemmer og instruktører, samt sparring og udvikling af foreningen

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning v. Camilla

3. Regnskab v. Kathe

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Kathe på valg
Helle på valg

5. Valg af suppleanter

6. Valg af revisorer

7. Indkomne forslag

8. Eventuelt

 

Vi glæder os til at se dig 👋🏼

Alderslyst Gymnastikforening | Grøndalsvej 41, 8600 Silkeborg | CVR 29 22 76 83 | Bank: Reg. Nr. 5347 Konto Nr. 0242908